renovering fasad

VINDSEXPLOATERING

Bagaregården – Göteborg

Entreprenadform: Totalentreprenad, Egen regi

Typ av byggnad: Bostadsrättsförening, flerbostadshus

Årtal start: 2020

Byggstatus: Pågående

Projektvärde: 20MKR

Projektlänk: https://www.projektstorkgatan.se/