BYGG & FASTIGHETSUTVECKLING

JHB strävar alltid efter att kostnadseffektivt genomföra erhållna uppdrag och entreprenader. I denna strävan ingår att biträda fastighetsägare och bostadsrättsföreningar under hela projektfasen. Vi håller med projektledning, låter utföra projektering i erforderlig omfattning, genomför erforderliga myndighetskontakter, utför entreprenadarbeten samt medverkar till att slutbesiktning genomförs.  JHB har även specialiserat sig på att i samarbete med fastighetsägare (privata och brf:er) söka tillstånd för och utföra konvertering av råvindar och andra lämpliga lokalutrymmen till tillkommande nya bostadslägenheter. I nära samarbete med expertis medverkar vi till att avtal och processer genomförs på ett juridiskt korrekt sätt. En outnyttjad råvind kan vara den tillgång som finansierar underhållsbehovet i en fastighet och som medför att årsavgiften inte behöver justeras av det skälet.  Vi gör en kostnadsfri utredning om fastighetens potential genom att först undersöka möjligheten till att erhålla bygglov. Därefter lämnar vi en offert på övertag av byggrätterna samt beskriver hur processen administrativt måste gå till. Om vi då tecknar samarbetsavtal bjuder vi på en underhållsplan för fastigheten. Vi kan då samordna genomförandet av underhållsarbeten i anslutning till att råvinden byggs om. 

vindskonvertering

OMVANDLA RÅVIND & YTOR

I många fastigheter finns outnyttjade tillgångar i form av outnyttjad råvind. Dessa liksom outnyttjade lokalytor kan ibland omvandlas till bostäder. I en bostadsrättsförening är detta ett utmärkt sätt att finansiera sitt underbehållsbehov. Vi samarbetar med experter och besöker dig gärna för att beskriva hur processen går till och lämnar efter utförd förstudie en offert till föreningen. 

ENTREPRENAD

JHB är ett byggföretag som är nytänkande, innovativa och dynamiska. Vi utför uppdrag på totalentreprenad där vi tar ansvar för hela processen. Vi tillhandahåller egna snickare, plattsättare, målare och certifierade ställningsbyggare. Övriga entreprenadarbeten genomförs av våra samarbetspartners och upphandlas i konkurrens. Vi är måna om att skapa trygghet och inleder alltid våra projekt med ett personligt möte för att gå igenom förutsättningar, förväntningar och önskemål.

byggföretag