bakgrund

JHB startades av Joakim och Henrik under våren 2017 som ett familjeföretag. Redan som unga pojkar följde vi vår fars verksamhet och snickrade gärna på fritiden. Lyckan av att ett renoveringsobjekt utvecklas från en fallfärdig trähög till eftertraktat sommarboende gav oss en kick att arbeta med byggverksamhet. Det finns en fantastisk tillfredsställelse att utveckla ett projekt från grunden och genom att optimera planlösning, välja anpassade material, göra estetiska värderingar och hålla budget få nöjda kunder i slutändan. .

snickare

”JHB HAR SOM VISION ATT VARA ETT RIKSTÄCKANDE BYGG - OCH FASTIGHETSFÖRETAG SOM ALLTID LEVERERAR UTÖVER DET FÖRVÄNTADE

VÄRDEGRUND

För JHB är det viktigt att ha en stabil grund. En grund som visar vad vi står för som har byggt och bygger vårt företag. Vi befinner oss i en expansiv fas och söker alltid efter kompetent personal som delar vår värdegrund. Tillsammans ser vi till att skapa en stark företagskultur som genererar en attraktiv arbetsplats med rätt förutsättningar till att prestera.

Vill du bli en i vårt team?

hållbarhet i fokus

Miljöansvar

JHB är en mindre aktör som har stora ambitioner kring miljöansvar. Vi fokuserar på att forma en stark organisation för att följa de kvalitets-och miljömål som finns idag. Vi undviker material som är riskabla för miljön och vår avfallshantering sker via godkända avfallspartners. Vårt mål är att allt restavfall ska återvinnas eller förbrännas.

Ekonomiskt ansvar

Vi hanterar små och stora affärer som är etiskt regelrätta och följer bra villkor. JHB driver ett lönsamt företag och har avtal med våra underleverantörer och samarbetspartners för att kvalitetssäkra att de hanterar sina finansiella och juridiska åtaganden korrekt. Vi har riktlinjer för att våra underleverantörers anställda ska ha bra arbetsförhållanden.

socialt ansvar

Vi träffar dagligen människor och för oss är det en naturlig del att involvera, bredda våra perspektiv och arbeta tillsammans oavsett vem du är. Ingen människa ska känna sig diskriminerad eller förbisedd på vår arbetsplats, utan vi arbetar som ett lag där alla är en viktig spelare. Vårt bidrag till att stötta samhället är att sponsra organisationen Rädda barnen.

KVALITET OCH SÄKERHET

Kvalitet och säkerhet är något som värderas högt, vi är en ansvarsfull partner som bygger och utvecklar hållbara miljöer. Vi är kunniga inom fastighetsutveckling och totalentrepenad och utgår alltid ifrån kundens förutsättningar och bidrar med vår kompetens. Inom byggbranschen förekommer det säkerhetsrisker på arbetsplatsen. Vår största prioritet är våra medarbetares och kundens säkerhet för att undvika olycka. Vi genomför regelbundna kontroller och räddningsövningar för att vi ska vara proaktiva och har god beredskap.