LOKALKONVERTERING

Linne – Göteborg

Entreprenadform: Totalentreprenad, egen regi

Typ av byggnad: Flerbostadshus

Årtal start: 2020

Byggstatus: Färdigställd

Projektvärde: 2MKR