LOKALKONVERTERING

Lasarettsgatan – Göteborg

Entreprenadform: Totalentreprenad

Typ av byggnad: Flerbostadshus

Årtal start: 2020

Byggstatus: Färdigställd

Projektvärde: