FÖRETAGSPARK

Stenungsund

Entreprenadform: Egen regi

Typ av byggnad: Industrilokal

Årtal start: 2020

Byggstatus: Pågående detaljplanearbete

Projektvärde: 25MKR