FASADRENOVERING

Anneberg – Göteborg

Entreprenadform: Totalentreprenad

Typ av byggnad: Bostadsrättsförening, flerbostadshus

Årtal start: 2018

Byggstatus: Färdigställd

Projektvärde: 2,5MKR