lägenhet fasad

BYGGNATION LÄGENHETER

Arsenalsgatan – Göteborg

Entreprenadform: Totalentreprenad, egen regi

Typ av byggnad: Flerbostadshus

Årtal start: 2019

Byggstatus: Färdigställd

Projektvärde: