BYGGNATION AV PARHUS

Hisingen – Göteborg

Entreprenadform: Generalentreprenad

Typ av byggnad: Flerbostadshus

Årtal start: 2019

Byggstatus: Färdigställd

Projektvärde: 6Mkr