En helhetslösning inom bygg & fastighet

JHB erbjuder sina kunder helhetslösningar på det underhållsbehov som finns i alla fastigheter. I stället för att enbart lösa akuta problem gör vi underhållsplaner, projekterar, hanterar myndighetskontakter, handlar upp och utför överenskomna arbeten. Avtal tecknas baserat på ABT06 och sedvanlig garantiutfästelse lämnas

OM OSS

VÅRA TJÄNSTER

HÅLLBARHET I FOKUS

PROJEKT

RÅVINDSKONVERTERING

LOKALKONVERTERING

UNDERHÅLLSENTREPRENAD